Notulen jaarvergadering 2023 – 13 maart 2024

Bij deze publiceren we de notulen van de jaarvergadering 2023 die is gehouden op 13 maart jl.. Lees deze notulen even goed door. Onder punt 6 zijn 3 voorstellen ten tijde van de jaarvergadering ingebracht en unaniem aangenomen. Dit betreft (1) contributieverhoging vanaf 2024, (2) verhoging attractiegeld vanaf 2024, en (3) introductie rekengeld via Compuclub.

Notulen jaarvergadering 2023 d.d. 13 maart 2024

Wij gaan er vanuit alle leden hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de actuele situatie van de ZCC.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ZCC