KWF COMMISSIE NOORD-HOLLAND GOOIT HANDDOEK IN DE RING

Voorbije week heeft menig duivenliefhebber uit afd. Noord-Holland een schrijven ontvangen van de KWF commissie waarin zij mededelen dat de commissie ophoud te bestaan. Erg jammer, maar begrijpeliijk. Hiermee is een jarenlange traditie uit de Noord-Hollandse duivensport verdwenen. Ooit in het leven geroepen door afgevaardigden van de toen bestaande afdelingen Amsterdam, Haarlem en A(Noord-Holland). Kortgeleden is nog een terugblik geplaatst op deze site. Vele jaren is er door de commissie geld ingezameld voor kankeronderzoek. Dit kon alleen door de fantastische medewerking van de liefhebbers die spontaan een duif of bon voor de verkoop beschikbaar stelden. Hierdoor kon er jaarlijks een heel groot bedrag aan het Koningin Wilhelmina Fonds worden gedoneerd. Naast de zaalverkopingen in de Zoete Inval in Halfweg waar begonnen werd met de Nacht van Postduiven voor het KWF werd er ook jaarlijks het KWF concours vanauit Corbeil gehouden met daaraan vastgekoppeld een feestelijke prijsuitreiking. Daaraan is al een aantal jaren geleden een einde gekomen. Ook de spectaculaire zaalverkopingen zijn er niet meer. Daarmee verdween ook een brok gezelligheid. De verkopingen gaan nu al een groot aantal jaren on-line waardoor er een veel groter bereik is. De voorbereidingen voor zo een verkoop vragen veel tijd en een enorme inzet. Dit alles was voor de twee overgebleven commisie leden, waar de jaren ook beginnen te tellen, veel te intensief. Vandaar dit moeilijke besluit. Helaas het is niet anders.

Heel, heel veel dank gaat uit naar Aat Polderman en Herman Wouters die zich jarenlang hebben ingzet om de vreselijke ziekte die kanker heet via de duivensport financieel te steunen.

Bert Braspenning (oud voorzitter KWF commissie N.H.)

Bijlage: krantenbericht Van 40 jaar terug