ZCC-voorzitter C. de Haan won de eerste prijs!

Dit jaar zou de winnende 2-jarige weduwnaar H71-756335 van toenmalig voorzitter Cees de Haan 52 jaar oud geworden zijn. Het bijgevoegde krantenknipsel uit die tijd vermeld het een en ander over de geweldige overwinning voor de toen in het ziekenhuis verblijvende ZCC voorzitter. Waar blijft de tijd? Ik realiseer me dat ik toen pas 36 jaar was. In die tijd waren er in de Zaanstreek een flink aantal melkers van die leeftijd. De duivensport bloeide en groeide in die jaren. Er was toen nog een scheiding tussen verschillende duivenbonden. Hier in de Zaan speelden er een aantal in de NABvP en de anderen in de NBvZ wat inhield dat de NABvP’ers op zondag speelden en de NBvZ’ers op zaterdag. Het is in die tijd een hele heisa geweest om alle bonden in Nederland onder een dak te krijgen. Het is uiteindelijk gelukt en daar heeft niemand spijt van. Vindt u het ook zo raar dat nu er nog maar 4 duivenclubs in de ZCC van de ooit 15 bestaande verenigingen over zijn en dat die leden en besturen elkaar nog niet vinden om met zijn allen onder een dak onze sport te bedrijven? Het is al een halve eeuw geleden dat we er met een aantal melkers mee bezig waren en zelfs een paar aantrekkelijke mogelijkheden niet benut hebben. Duivenmelkers zijn geweldige mensen, ze raken niet uitgesproken over hun fascinerende hobby.…. en toch zijn ze een beetje typisch!

Door: Bert Braspenning