Een halve eeuw geleden….

Iedereen in duivenland kende de ZCC, een samenspel van 14 Zaanse duivenclubs, op een gebied van 25 vierkante kilometer, waar wekelijks ruim 400 liefhebbers met elkaar de strijd aanbonden. Veel is er in die 50 jaar veranderd. De Toulet prikklokken bestaan niet meer, de houten Benzing en de metalen STB klokken zijn museumstukken geworden. De Comatics en de Junior constateurs waren eind vorige eeuw nog erg populair. Aan het einde van de eeuwwisseling was het gedaan met het klokken van de gummiringen. Daarna kwam Tipes als eerste elektronische duivenklok en niet veel later volgde er meerdere merken. Nu staan we aan de vooravond van elektronica op het hoogste niveau oftewel uitslaan vanuit huis. De duivensport houdt wat dat betreft gelijke tred met de allernieuwste ontwikkelingen. Helaas voorkomt dat niet dat het ledental elk jaar minder wordt, maar de ZCC gaat door. Vanaf nu wordt u wekelijks op deze site op de hoogte gehouden met de kranten verslagen van toen. Veel leesplezier en vertel het tegen al uw kennissen.

Met dank aan Bert Braspenning. Hij is voornemens wekelijks de rubriek ‘Uit de oude doos’ vorm te gaan geven. Wij wensen hem hierbij veel succes!